Testa ditt ordförråd och lär dig nya ord Vi ger dig verktygen du behöver helt gratis! Sedan starten 2013 har Vokabulär.se bidragit till ett rikare ordförråd hos 5 800 personer. Bli medlem helt gratis →

Lista över prefix och suffix

Att lära sig alla ord som finns utantill är totalt omöjligt, men det finns smidiga genvägar som garanterat kommer lära dig några nya ord. Affix är ett samlingsnamn på ord som läggs framför och efter ett ord, och på så sätt ändrar ordets betydelse. Ett prefix sätts framför ett ord och ett suffix bakom. Genom att lära sig de vanligaste suffixen och prefixen kan man få en helt annan förståelse för ord, även sådana man inte stött på förut.

Snabbguide! Ett prefix är ett ord som sätts framför ett annat ord för att ändra betydelsen. På samma sätt fungerar ett suffix, men det sätts istället efter ett ord. Båda dessa är exempel på affix, som alltså är ett samlingsnamn.

Affix Betydelse
aero- Luft, flyg
amfibie- Både på land och i vatten
astro- Stjärna
auto- Själv, egen
bi- Två
bio- Liv, levande
demo- Folk, befolkning
epi- På, över, i
-grafi Förteckning, läran om
hypo- Under, nedanför
-krati Styre
kvasi- Skenbar, inte riktig
mono- En, enkel, ensam
multi- Flera, många
-oid Liknande
poly- Många, flera
post- Efter
pseudo- Falsk

  • Användare5 800 användare
  • Ord1 069 unika ord
  • Genomförda ord373 997 testade ord
  • Artiklar8 artiklar
  • Foruminlägg91 foruminlägg