Testa ditt ordförråd och lär dig nya ord Vi ger dig verktygen du behöver helt gratis! Sedan starten 2013 har Vokabulär.se bidragit till ett rikare ordförråd hos 5 907 personer. Bli medlem helt gratis →

De eller dem?

Att använda de eller dem på ett korrekt sätt är för många ett återkommande problem. Även om du ofta vet vilket alternativ som är rätt kan det bero på att du har en känsla för det, och inte att du funderar på den grammatiska förklaringen. Vi rekommenderar därför alla att läsa texten, för att förstå varför man använder de/dem som man gör!

Ordet dom i följande meningar ska bytas ut mot de/dem. Vet du hur det egentligen ska se ut? Och vet du varför det ska vara så?

  1. Dom måste effektivisera arbetet.
  2. Du får gärna behålla dom.
  3. Dom sponsrade cykeltävlingen.

De eller dem? Vi eller oss?

Ett väldigt enkelt knep som många troligtvis har hört från skoltiden är att byta ut de/dem mot vi/oss och använda det alternativ som låter rätt när man uttalar det. Om vi använder mening 1 som exempel:

Oss måste effektivisera arbetet. (dem)

Vi måste effektivisera arbetet. (de)

Vilket alternativ låter mest rätt? Vi eller oss? I det här fallet är det ”vi måste effektivisera arbetet” som låter korrekt, och meningen skrivs alltså ”de måste effektivisera arbetet”.

Tips: det går också bra att byta ut de/dem mot jag/mig, det funkar på samma sätt. Jag motsvarar de och mig motsvarar dem.

Subjekt/objekt

En förklaring som är lite mer grammatiskt vinklad går ut på att finna om ”dom” är ett subjekt eller objekt. Den grammatiska förklaringen säger att ”de” är subjektsformen och ”dem” är objektsformen. Är ”dom” ett subjekt ska du istället skriva ”de”, och är det ett objekt skriver du ”dem”. Vi rekommenderar att ni alltid utgår från ”dom” och försöker lista ut om det är ett subjekt eller objekt ni har att göra med. Känns det svårt i just er mening kan ni istället prova med vi/oss-metoden.

Hur vet man om det är ett subjekt eller objekt?
Enkelt uttryckt kan man säga att subjektet är den som gör något, och objektet är den som blir utsatt för subjektets handling. Med mening 3 som exempel:

Dom sponsrade cykeltävlingen.

I denna mening är alltså ”dom” ett subjekt och cykeltävlingen ett objekt. ”Dom” gör något, i det här fallet sponsrar, medan cykeltävlingen är den som blir ”utsatt” för sponsringen. Meningen ska alltså skrivas ”de sponsrade cykeltävlingen”.

Testa dig själv!

Låt oss prova mening 2 och se vad vi får för resultat med de båda metoderna.

Du får gärna behålla oss. (dem)

Du får gärna behålla vi. (de)

I det här fallet låter ”du får gärna behålla oss” korrekt, och meningen borde alltså skrivas ”du får gärna behålla dem”. Låt oss även prova med subjekt/objekt-metoden.

Du får gärna behålla dom.

I denna mening är alltså ”dom” ett objekt. ”Dom” blir utsatta för något, i det här fallet behålls av dig. Meningen ska alltså skrivas ”du får gärna behålla dem”.

Båda metoderna pekar på att meningen ska skrivas med dem. Även om det var korrekt i det här fallet rekommenderar vi att du använder dig av de vid osäkerhet. De är nämligen mycket vanligare än dem, risken är alltså liten att det blir fel. Känner man sig helt bortgjord funkar det i en del hänseenden, bl.a. vissa informella sammanhang, att skriva dom. Då rekommenderar vi däremot att du inte blandar de/dem och dom, utan enbart skriver dom genom hela texten. Kontinuitet är nyckeln till framgång!

Hur pass bra är du? Testa dina kunskaper här

Artikeln publicerades av Jimmy Löfving
De eller dem? har visats 70 920 gånger


  • Användare5 907 användare
  • Ord1 071 unika ord
  • Genomförda ord382 097 testade ord
  • Artiklar8 artiklar
  • Foruminlägg92 foruminlägg