Testa ditt ordförråd och lär dig nya ord Vi ger dig verktygen du behöver helt gratis! Sedan starten 2013 har Vokabulär.se bidragit till ett rikare ordförråd hos 5 800 personer. Bli medlem helt gratis →

Smidigare skolgång

Att klara av ett speciellt prov, att komma in på en viss utbildning eller att bli bättre på sin sport. Mål vi nog alla känner igen och kan relatera till. Viktigt att tänka på är att det inte bara handlar om att sätta upp mål, utan snarare om vägen dit. Varför inte ge dig själv de bästa förutsättningarna för en så smidig väg som möjligt?

Den genomsnittliga betygspoängen från gymnasieskolan har legat kring 14,0 sedan våren 2003. Skolverket skriver också i sina prognoser att antalet elever mellan läsåret 2015/16 och 2023/24 väntas öka med omkring 45 000. Även om betygssnittet fortsatt skulle vara oförändrat under denna period innebär det en hårdare konkurrens i och med det ökade antalet elever. Vad gäller grundskolan har den genomsnittliga betygspoängen haft en uppåtgående trend och våren 2013 låg det på 213,1 poäng. Problemet ligger inte bara i att konkurrensen hårdnar. I den rådande skolpolitiken handlar det inte bara om att vara bäst, utan i synnerhet om att välja bäst. Jag talar givetvis om kurser som krävs för områdesbehörighet samt de kurser som ger meritpoäng. För helt ärligt, hur många tänker på dessa saker när de börjar gymnasiet?

Inför universitetet kräver olika program olika förkunskaper. För att läsa många ingenjörsprogram krävs idag matematik 4 samt fysik 2 (motsvarande matematik E/fysik B) och för att läsa till läkare krävs att man läst biologi, fysik och kemi 2 samt matematik 4. Inför gymnasievalet kan det därför vara bra att fundera på vad man ämnar ägna sig åt i framtiden. Det är en skrämmande tanke att man redan i gymnasiet ska bestämma sig för vad man vill göra i framtiden. Du behöver dock inte vara allt för orolig då det alltid går att lösa i efterhand, även om det tar lite längre tid. Kom dock ihåg att det alltid är du själv som avgör vad du vill läsa! Generellt kan man däremot säga att de två bästa gymnasieprogrammen när det kommer till behörighet är naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga program, alternativt en kombination av dessa.

Som avslutning vill jag poängtera vikten av att fråga om hjälp. Studievägledare ska finnas tillgängligt för alla. Var inte rädd för att fråga hur du bäst kan lägga upp dina studier eller om det är något speciellt du bör tänka på. Som ett sista steg på vägen kan vi på Vokabulär.se tipsa om att använda sig av företag som hjälper dig med utbildningen. Det är alltid en fördel att få hjälp av personer som är insatta i ämnet och kan vara avgörande för om du kommer in på din drömutbildning eller inte. Lycka till!

Artikeln publicerades av Jimmy Löfving
Smidigare skolgång har visats 2 902 gånger


  • Användare5 800 användare
  • Ord1 069 unika ord
  • Genomförda ord373 997 testade ord
  • Artiklar8 artiklar
  • Foruminlägg91 foruminlägg