Testa ditt ordförråd och lär dig nya ord Vi ger dig verktygen du behöver helt gratis! Sedan starten 2013 har Vokabulär.se bidragit till ett rikare ordförråd hos 5 800 personer. Bli medlem helt gratis →

Var eller vart?

För många är orden var och vart synonyma – det vill säga att de betyder samma sak. Så är dock inte fallet. Orden har olika betydelser, även om de ofta används utan eftertanke. Detta är ett språkligt misstag som framförallt är vanligt bland ungdomar och i talspråk. Men vad är då skillnaden? Enkelt förklarat kan man säga att ordet var syftar på en plats och vart syftar på en riktning eller förflyttning av något slag.

Ta meningen "Var ligger glasskiosken?" som ett exempel. Ordet, var i det här fallet, syftar på en plats. Nämligen den plats där glasskiosken finns. Således är var rätt ord. Beakta istället meningen "Vart ska du ta vägen?" som istället använder ordet vart. Ordet syftar på en förflyttning, eftersom personen uppenbarligen ska ta sig från en plats till en annan.

Rimliga svar på en fråga som innehåller var är till exempel "på bordet", "hemma hos mig" eller "i Sverige". Tänkbara svar på en fråga som innehåller vart skulle kunna vara "mot stranden", "till flygplatsen" eller "förbi grannhuset". Om man ser till de eventuella svaren så är det lättare att reda ut huruvida meningen avser en plats eller en rörelse.

Ett vanligt förekommande klassrumsexempel lyder: Var/vart går bussen till centralstationen?

Om frågan ställs som "Var går bussen till centralstationen?" så är ett rimligt svar "Vid busshållplatsen där borta". Men om frågan istället ställs som "Vart går bussen till centralstationen?" så kan ett tänkt svar vara "Till centralstationen givetvis".

Sammanfattning

Det viktiga att komma ihåg är att var syftar på en plats och vart på en förflyttning. Tänk gärna efter när du läser tidningen eller böcker hur var/vart används. Om du vill kontrollera hur bra koll du har så finns det ett test för var eller vart här på Vokabulär.se.

Artikeln publicerades av Emil Frisk
Var eller vart? har visats 51 282 gånger


  • Användare5 800 användare
  • Ord1 069 unika ord
  • Genomförda ord373 997 testade ord
  • Artiklar8 artiklar
  • Foruminlägg91 foruminlägg