Testa ditt ordförråd och lär dig nya ord Vi ger dig verktygen du behöver helt gratis! Sedan starten 2013 har Vokabulär.se bidragit till ett rikare ordförråd hos 5 846 personer. Bli medlem helt gratis →

Förbättra ditt ordförråd

På den här sidan hittar du några tips som kan vara användbara om du vill bredda ditt ordförråd. Det är viktigt att komma ihåg att ett stort ordförråd tar tid att bygga. Det är därför viktigt att ha tålamod och inte ge upp vid första motgång. Det är givetvis mycket enklare att lära sig nya ord om man verkligen vill lära sig.

Läs mycket

Det i särklass bästa sättet att på lång sikt utveckla ditt ordförråd är att läsa mycket. Genom att ständigt utmana dig själv med nya texter kommer du stöta på ord du aldrig sett förut, och dessutom få dem levererade i ett bra sammanhang. När du stöter på samma ord flera gånger, i flera olika källor, kommer din förståelse för ordet i fråga att öka och du kommer bli säkrare på ordets betydelse samt när det kan användas. Vissa texter är bättre att läsa än andra. De flesta typer av texter utvecklar förvisso ditt ordförråd, men vissa typer är bättre om du vill ha ett sofistikerat ordförråd som syftar till allmänbildning.

Dagstidningar som Dagens nyheter och Svenska dagbladet är bra dagliga källor för att utveckla ordförrådet. I regel är pappersversionen av en tidningsartikel något mer omfattande än motsvarande artikel på Internet, varför det kan vara att föredra att läsa en riktig tidning. För att utveckla ett brett ordförråd är det dessutom viktigt att du läser alla olika delar av tidningen. Läs ledare, insändare, sporten, politik, ekonomi och så vidare. Det här kommer inte bara utveckla ditt ordförråd, utan också ge en generell allmänbildning.

Ta reda på ord du inte förstår

Ett misstag många gör när de stöter på ett ord de inte förstår är att strunta i det. Med den mentaliteten breddar man absolut inte sitt ordförråd. Om någon använder sig av ett främmande ord i ett verbalt samtal är det inte oartigt att på ett smidigt sätt avbryta och fråga vad ordet betyder. Det är snarare oartigare att låta samtalet fortgå utan att du vet vad ni pratar om.

Om du läser ett ord du aldrig har sett förut är det en bra idé att antingen markera det, skriva ner det eller kolla upp betydelsen på en gång. Detsamma gäller givetvis om du hör ordet på radio eller TV. Om du bara tänker "jag kollar upp det senare" utan att skriva ner det, så kommer du med stor sannolikhet att glömma bort det, vilket resulterar i att du inte lär dig någonting. Du kan förvisso förstå ordet utifrån dess sammanhang, men det är alltid bra att få en konkret definition.

Förklara med andra ord

Det räcker ofta inte med att läsa en definition av ett ord och tro att man behärskar ordet fullt ut. Försök att förklara svåra ord med andra ord och sätta in det i olika sammanhang. På så sätt kommer du få en bredare förståelse för ordet vilket i slutändan gynnar ditt ordförråd.

Lär dig affix

Affix är ett samlingsnamn för prefix och suffix, alltså ord som sätts framför eller efter ett annat ord för att ändra dess betydelse. Ett exempel på ett prefix är bio- som betyder liv. Om vi känner till prefixen bio- så kan vi lista ut att ordet biologi har någonting med liv att göra (nämligen läran om livet), bara genom att titta på ordets uppbyggnad. Genom att träna på olika prefix och suffix kan du alltså lära dig att förstå ett stort antal ord, utan att egentligen ha sett ordet tidigare. Vi på Vokabulär.se har sammanställt en lista med affix, titta gärna på den.


  • Användare5 846 användare
  • Ord1 071 unika ord
  • Genomförda ord377 697 testade ord
  • Artiklar8 artiklar
  • Foruminlägg91 foruminlägg