Testa ditt ordförråd och lär dig nya ord Vi ger dig verktygen du behöver helt gratis! Sedan starten 2013 har Vokabulär.se bidragit till ett rikare ordförråd hos 4 622 personer. Bli medlem helt gratis →

xenokrati

Vad betyder xenokrati?

Det rätta svaret i ordförrådstestet för ordet xenokrati är främlingsvälde.

Statistik

Statistiken nedan visar hur pass bra våra medlemmar har lyckats med ordet xenokrati i ordförrådstestet.

Förekomster 208
Rätta svar 130
Felaktiga svar 78
Andel rätta svar 63 %
Andel felaktiga svar 38 %

  • Användare4 622 användare
  • Ord1 062 unika ord
  • Genomförda ord282 467 testade ord
  • Artiklar8 artiklar
  • Foruminlägg87 foruminlägg

Veckans ord

Veckans ord är absolvera. Ordet absolvera har olika betydelser. I kyrkligt språkbruk används det för att förklara att man avlöser från synd, medan det i andra sammanhang står för att man färdigställer eller fullbordar något.